Aplikacja OxiCoV-19

APLIKACJA OxiCoV-19: SCREENY

Aplikacja OxiCoV-19 Screen 1

Aplikacja OxiCoV-19 Screen 2

DOMOWY MONITORING SATURACJI KRWI TLENEM

Aplikacja “OxiCoV19” pozwala na wizualizację i częściowo analizę wyników pomiarów saturacji krwi tlenem (SpO2). Aplikacja służy do długoterminowego, domowego, monitoringu SpO2 mierzonego za pomocą pulsoksymetru. Celem monitoringu jest usprawnienie i/lub optymalizacja procesów decyzyjnych dotyczących przebiegu choroby COVID-19 oraz profilaktyki wtórnej zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Domowy monitoring stanu zdrowia Pacjenta, w tym (do pewnego stopnia) ocena aktualnego stadium choroby (COVID-19) pozwala przede wszystkim na podjęcie decyzji o pilnej hospitalizacji, ale jest również ważny dla Pacjentów, którzy nie wiedzą czy są chorzy. >>LINK DO APLIKACJI<<

Nie należy uwzględniać jedynie porównania bieżących wartości z progami (normami), ponieważ dla niektórych Pacjentów kluczowa będzie długoterminowa obserwacja trendu. Niektórzy Pacjenci mogą wymagać hospitalizacji lub pomocy lekarza jeśli przez pewien okres systematycznie spada im saturacja krwi tlenem, nawet pomimo tego iż progi alarmowe nie zostały osiągnięte. Dodatkowo, ze względu na niedokładność pomiarową domowych urządzeń - wyniki mogą mieć dużą zmienność (rozrzut), dlatego nie należy sugerować się pojedynczym pomiarem (nawet jeśli jest poniżej normy). Najważniejszym zastosowaniem długoterminowego monitoringu jest wsparcie decyzji o konieczności hospitalizacji oraz odciążenie systemu opieki zdrowotnej. Więcej o zastosowaniach aplikacji dowiesz się z instrukcji.