WYPOSAŻANIE PRACOWNI I ODDZIAŁÓW NEUROREHABILITACYJNYCH

Najnowsze technologie Neurorehabilitacyjne

INTERFEJSY NERWOWE

- programowana neuroplastyczność
  (engineered neuroplasticity)
- TPT (targeted plasticity therapy)
- dwukierunkowe interfejsy ETS
- interfejsy tFES

INTERFEJSY CZŁOWIEK-KOMPUTER - BIOFEEDBACK

- biofeedback biomechaniczny
- biofeedback fizjologiczny
- sEMG biofeedback
- biofeedback akcelerometryczny
- force platform biofeedback
- komputerowo wspomagany trening równowagi

BIOPOMIARY | MONITORING

- profesjonalny monitoring postępów
  rehabilitacji
- pomiary biomechaniczne
- pomiary elektrofizjologiczne
- elektromiografia powierzchniowa
- elektrogoniometry
- czujniki IMU, platformy siły nacisku
- naukowej klasy sprzęto do biopomiarów i monitoringu postępów rehabilitacji w najniższych cenach na polskim rynku!

Oferta urządzeń

Zadaniem nauki jest poznanie rzeczywistości, natomiast celem technologii jest jej modyfikacja. Technologie to nie tylko urządzenia, ale również procedury, procesy oraz wiedza. Proponujemy Państwu technologie, które maksymalizują skuteczność i szybkość uczenia motorycznego. Większość z nich jest nieinwazyjna, bezpieczna i charakteryzuje się całkowitym brakiem skutków ubocznych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Bazie Wiedzy.

Poniżej znajdują sie podstawowe informacje o skuteczności oferowanych przez nas technologii oraz na temat proponowanego przez nas modelu neurorehabilitacji. Zaintersowanych zakupem konretnej aparatury zapaszamy do zapoznania się z katalogiem urządzeń i sklepem, gdzie znajdą Państwo cały oferowany przez nas sprzęt, osprzęt i oprogramowanie.

Technologie Neurorehabilitacyjne

Wyposażanie pracowni i oddziałów rehabilitacji neurologicznej

Oferujemy Państwu pełne wyposażenie prywatnych i szpitalnych pracowni i oddziałów rehabilitacji w potrzebny sprzęt i osprzęt do prowadzenia neurorehabilitacji z wykorzystaniem technologii interfejsów nerwowych i biofeedback. Na podstawie Państwa budżetu i grupy docelowej Pacjentów - wspólnie zaplanujemy w jakie urządzenia warto przede wszystkim wyposażyć pracownie lub oddział. Dobierzemy również potrzebny sprzęt dodatkowy taki jak: meble medyczne, komputery, tablety, monitory, kable, uchwyty i wysięgniki oraz resztę zaplecza techniczno-informatycznego.

Mogą Państwo rozpocząć nowy biznes tylko i wyłącznie w oparciu o technologie, które oferujemy lub rozszerzyć tradycyjną rehabilitację o nowoczesne rozwiązania sprzętowe wspomagające procesy uczenia. Udostępniamy wszelkie dostępne dokumenty potrzebne dla dofinansowań. Startujemy również w przetargach.

Model NWU

Proponujemy Państwu model neurorehabilitacji powstały z połączenia dwóch podejść terapeutycznych – terapii medycznych wykorzystujących sprzęt medyczny oraz terapii bazujących na zjawisku neuroplastyczności. Model NWU zakłada wykorzystanie tych dwóch koncepcji w ramach neurorehabilitacji. Założeniem modelu jest stwierdzenie, że jedyną skuteczną formą neurorehabilitacji jest trening uczenia się (uczenie motoryczne, reedukacja chodu, trening poznawczy etc.). Dlatego w ramach NWU należy stosować trening uczenia ze wspomaganiem sprzętowym. Dodatkowo model NWU proponuje współpracę fizyków medycznych lub inżynierów biomedycznych specjalizujących się w technologiach interfejsów nerwowych i/lub biofeedback z fizjoterapeutami i neuropsychologiami.

Odpowiednie urządzenia medyczne, właściwie skonfigurowane i kontrolowane mają za zadanie wspomagać proces treningowy poprzez optymalizację (poprawa dokładności i precyzji wykonywanych zadań) oraz wzrost intensywności oddziaływania procedur treningowych na OUN. Spośród różnych terapeutycznych urządzeń medycznych, które wspomagają, indukują lub bazują na procesach neuroplastyczności można wyodrębnić dwie technologie - interfejsów nerwowych i biofeedback (oraz niektóre roboty rehabilitacyjne, w tym egzoszkielety, sterowane za pomocą NI lub wykorzystujące zjawisko BFDB). Czytaj więcej...